Voorwaarden Verzekering

Onderwerp van bescherming bij Verzendbescherming
Het pakket dat door de consument wordt verzonden is onderwerp van bescherming.

 

Dekkingsvoorwaarden
Deze Verzendbescherming dekt schade, verlies of diefstal van het pakket tijdens de zending naar de ontvanger.

 

Uitsluitingen
De volgende situaties zijn uitgesloten van dekking:

 • Schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de verzender.
 • Schade als gevolg van onjuiste verpakking van het pakket door de verzender.
 • Schade als gevolg van het ontbreken van essentiële informatie op het pakket, zoals het ontbreken van een correct afleveradres.
 • Schade veroorzaakt door vertragingen in het transportproces die buiten de controle van Goedkooppakket vallen, zoals natuurrampen, stakingen, terrorisme of andere onvoorziene omstandigheden.
 • Als blijkt uit de track and trace gegevens of de weging van een pakket dat een zending niet verzonden is, of er geen inhoud verzonden is. 

 

Uitgezonderd van de Verzendbescherming
De volgende producten zijn uitgesloten van de Verzendbescherming: 

 • Bloemen en planten
 • Kunst
 • Glazen artikelen
 • Katoen (in zijn onbewerkte / onverwerkte vorm)
 • Voedsel
 • Levende dieren
 • Losse edelstenen en edelmetalen
 • Geld
 • Sigaretten
 • Eieren
 • Bulk producten
 • Televisies, laptops & telefoons

De volgende landen zijn uitgesloten van de Verzendbescherming:

 • Afghanistan
 • Angola
 • Bolivia
 • Irak
 • Iran
 • Nigeria
 • Noord Korea
 • Paraguay

Note: elk land dat momenteel of tijdens het afsluiten van de Verzendbescherming onder embargo is bij de Verenigde Staten of Verenigde Naties wordt uitgesloten.

 

Dekkingsbedrag:
Het maximale dekkingsbedrag voor deze Verzendbescherming is € 300afhankelijk van welke Verzendbescherming de consument heeft afgesloten. Dit bedrag vertegenwoordigt de maximale waarde van het pakket inclusief verzendkosten.

 

Meldingsprocedure:
Bij schade, verlies of diefstal van het pakket, dient de zender of de webwinkel waaraan het artikel verzonden werd dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na constatering, te melden aan Goedkooppakket.


De melding moet de volgende informatie bevatten:

 • GP-nummer van de bestelling op Goedkooppakket
 • Trackingnummer van de betreffende zending
 • Datum van verzending
 • Het gewicht, afmetingen en beschrijving van de inhoud
 • Beschrijving van de schade, verlies of diefstal
 • Bewijs van de waarde van het pakket, zoals aankoopbewijzen of facturen

Bij schade:

 • Foto van het pakket met zichtbaar verzendlabel
 • Foto’s van de schade aan de inhoud van het pakket

Bij verlies:

 • Een bewijs van de ontvanger dat het pakket beschadigd of niet ontvangen is
 • Pick-up report of bewijs van afleveren bij postkantoor

Schadevergoeding:
Indien Goedkooppakket de schadeclaim accepteert, zal zij binnen 7 dagen na ontvangst van alle benodigde documentatie de vergoeding aan de consument betalen. De vergoeding zal het bedrag van de geleden schade, verlies of diefstal niet overschrijden. Bemiddeling- en verzekeringskosten vallen niet onder de dekking van de Verzendbescherming.

 

Looptijd:
Deze Verzendbescherming is van kracht voor de duur van één enkele verzending van het pakket. De polis vervalt automatisch na ontvangst van de vergoeding of na afwijzing van de schadeclaim.

Toepasselijk recht:
Op deze polis is Nederlands recht van toepassing.


Akkoord
:
Door aanschaf van de Verzendbescherming bij het afrekenen van de zending verklaart de verzender akkoord te gaan met de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in deze Voorwaarden.